Garancia regisztráció

Technistone® anyaggarancia

A Technistone, s.r.o. társaság 10 év garanciát vállal a belső használatra szánt táblákra.

A garanciát a Technistone® terméknek a cég honlapján történő regisztrálásával kell aktiválni, és a terméknek a lakótér belsejébe történő telepítésének dátumával kezdődik.

A regisztrációt a tábla telepítésétől számított 30 napon belül kell elvégezni.

Ezt a garanciát a Technistone, s.r.o. társaság csak a lakótér belsejébe (azaz beltéri használatra) telepített táblákra nyújtja, a nyilvánosan hozzáférhető területeken elhelyezett táblákra nem.

A Technistone, s.r.o. társaság 5 év garanciát vállal a kültéri konyhákhoz tervezett táblákra.

A garancia a Technistone® külső lapok beszerelésének napján kezdődik.

Ezt a garanciát a Technistone, s.r.o. társaság nyújtja a külső (kültéri használatra) beépített táblákra. Az eladó köteles helyesen bemutatni az ügyfélnek a panasztételi jogot a jótállási időszak alatt, azaz a jótállási feltételeknek megfelelően.

Az eladó köteles helyesen bemutatni az ügyfelet az ügyfélnek a teljes jótállási időszak alatt, azaz a jelen jótállási feltételeknek megfelelően.

A Technistone, s.r.o. társaság 10 év garanciát vállal a homlokzati panelekhez tervezett táblákra.

A Technistone 10 év korlátozott garanciát vállal, amely a Technistone® EXTERIOR panelek kifejezetten meghatározott fizikai és mechanikai tulajdonságaira vonatkozik.

Az ingatlanokra tíz (10) évig vállalunk garanciát attól a naptól számítva, amikor a homlokzati paneleket átadják az ügyfélnek vagy fuvarozójának (kivéve, ha a panelek szállítását az eladó biztosítja). Ha az ügyfél késik a szállított homlokzati panelek átvételével, akkor a jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor az ügyfél késik a szállított homlokzati panelek Technistone® EXTERIOR átvételével.

Általánosságban: A Technistone® nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget, és nem vállal felelősséget a hibás termékekért és az alábbiak által okozott károkért:

(1) a Technistone termékek helytelen telepítése és/vagy a Technistone®® szerelési utasításainak vagy a helyi építési előírásoknak és ajánlásoknak a be nem tartása, beleértve az illesztések kialakítását is.
(2) a Technistone termékek rendeltetésszerű használaton kívüli vagy a Technistone utasításai és a helyi építési előírások és ajánlások
szerint nem ajánlott alkalmazásokban történő használata; (3) annak az aljzatnak vagy tartószerkezetnek a mozgása, deformációja, összeomlása vagy módosítása, amelyre a Technistone®®®
termékeket telepítik; (4) bármilyen vis maior (pl. árvizek, hurrikánok, földrengések, villámlás stb.), környezeti feltételek (például levegő-, talaj-, penészszennyezés, stb.) vagy agresszív anyagok foltjai;

vagy (5) a Technistone® termékek nem megfelelő kezelése, tárolása, helytelen kezelése harmadik fél vevője vagy felvásárlója által. Minden vásárló kizárólagos felelősséggel tartozik a Technistone® termékek hatékonyságának, képességeinek, alkalmasságának és biztonságosságának meghatározásáért az adott esetben történő felhasználásukkal kapcsolatban.

(6) A vizuális hibák nyilvánvaló minőségi hibák, azaz felületi hibák vagy szín- és szerkezeti eltérések.
A termék felületének bármilyen mechanikai és esztétikai hibájának függőleges nézetből jól láthatónak kell lennie a termék felületén. Az esztétikai paraméterek értékelése szerint a hibának tekintett elemnek el kell térnie az elfogadható specifikációtól és mérettől, és kivételesen el kell térnie a Technistone® termék hosszú távú esztétikai megjelenésétől.

 

A garancia nem vonatkozik a következőkre sem:

a) A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan hibáiért, amelyeket az ügyfél a megrendelés visszaigazolásakor ismert, vagy a körülmények között tudnia kellett volna.
b) A garancia nem vonatkozik:
– olyan termékre, amelyet nem fizettek ki teljes egészében
– a termék nyilvánvaló hibáira, amelyeket telepítésük, összeszerelésük vagy egyéb feldolgozásuk előtt nem igényeltek.
– hibák, amelyek akkor jelentkeznek, ha a Technistone® műszaki követ nem szakszerűen, a műszaki kézikönyvekkel ellentétesen kezelik (ÁSZF – III/1. rész: Általános műszaki kézikönyv, ÁSZF – III/2. rész: Útburkolat-szerelési műszaki kézikönyv, ÁSZF – III/3. rész: Tisztítási és karbantartási kézikönyv, ÁSZF – III/4. rész: Műszaki kézikönyv kőfaragó műhelyek számára).
– enyhe különbség a színárnyalatban, a textúrában és a designban, mivel a Technistone® műszaki kő több mint 90% -ban természetes alapanyagokból áll, természetes tulajdonsága, ezek az esztétikai megjelenésbeli eltérések jellemzőek a műszaki kőre, és nem csökkentik a táblák funkcionalitását, és nem tekinthetők hibának.
– ha az informatív minta nem teljesen felel meg az aktuális szállításnak (lásd az árnyalati különbségeket alább).
– ha az információs minta nem teljesen felel meg az aktuális szállításnak (pl. enyhe változás más típusú polírozás miatt).

c) a méretbeli eltérések nem minősülnek a termék hibájának, ha a Reklamációs Eljárásban meghatározott megengedett tűréshatárokon belül vannak.

d) Ami a csempéket illeti, a következő eset nem tekinthető a termék hibájának: hibás termékek jelenléte a szállítmányban abban az esetben, ha azok teljes száma nem haladja meg az egyes szállítási tételek szállított mennyiségének teljes mennyiségének 1,5% -át.

e) helytelen megmunkálás vagy beszerelés;

f) rendellenes használatnak vagy körülményeknek kitett vagy bármilyen módon visszaélt termékek. A „rendellenes használat vagy körülmények” magukban foglalják a nem megfelelő kezelésből vagy helytelen használatból eredő károkat, a túlzott hő okozta károkat, a szélsőséges időjárási körülményeknek való kitettséget, az ultraibolya sugárzásnak való kitettséget, a fizikai vagy kémiai bántalmazást, a savaknak és lúgoknak való kitettséget, a nem megfelelő gondozásból és karbantartásból eredő szennyezést vagy kárt, vagy a vésésből, repedésekből, sérülésekből vagy törésekből eredő károkat, amelyeket az ügyfél nem megfelelő és nem megfelelő használat okozott.

g) ideiglenes foltok a Technistone® felületén, beleértve az ujjlenyomatokat, foltokat vagy egyéb ideiglenes foltokat, amelyeket a rendeltetésszerű használat okoz

h) kültéri használatra (csak beltéri használatra szánt táblákra vonatkozik)

– Nincs további vagy további javítás vagy módosítás, például minden vízvezeték-, elektromos, burkoló- vagy falburkolat, amely a födém javítását vagy áthelyezését igényli a jótállási időszak alatt. Az ügyfél teljes mértékben felelős ezekért a javításokért és módosításokért.

-Kereskedelmi épületekben (éttermekben, szállodákban, repülőtéri csarnokokban, bevásárlóközpontokban, társasházakban stb.) megvalósított termékek

Az igényléshez, valamint a gyors és magas színvonalú szolgáltatáshoz vegye fel a kapcsolatot azzal a hellyel, ahol az eredeti Technistone® táblát vásárolta, vagy aki telepítette.

Készítsen kiváló minőségű fotódokumentációt az igényelt hibáról.

A garanciális szolgáltatás során a terméket a Technistone®, a.s. társaság meghatalmazott képviselőjének rendelkezésére kell bocsátani szemrevételezés céljából, és követni kell a telepítő vagy meghatalmazott képviselője utasításait.

Abban az esetben, ha döntés születik a kártya cseréjéről, a megmunkálási, újratelepítési és járulékos költségeket a Technistone® garancia nem fedezi.

A Technistone® fenntartja magának a jogot, hogy az ügyféllel egyetértésben az igényelt táblát egy újra cserélje, az aktuális termékkínálat színében, amelyet minden évben módosítanak a piac fejlődésének és követelményeinek megfelelően.